Välkommen till INNORDICA DESIGN

 

Exploatering - Projektering - Byggledning

 

Anna-Lena Gull

076-141 55 55

anna-lena.gull@innordica.com

 

Mattias Tejne

070-495 50 70

mattias.tejne@innordica.com

 

Företagets säte:

Britta Hazelius väg 40

791 55 Falun

 

Gävle:

Fredriksdalsvägen 16

802 67 Gävle